2022

2022

2022

Tahun 2022 adalah tahun ketiga puluh kewujudan Magic: The Gathering.