Witney Williams

Witney Williams
Witney Williams.jpg
Maklumat Am
Status Aktif: Mirrodin untuk dibentangkan

Witney Williams adalah Pengarah Acara Global semasa di Wizards of the Coast . [1]

Witney mula bekerja untuk syarikat itu pada bulan September 2003. Sehingga 2010 dia adalah Pro Tour Show Manager. [2] Pada tahun itu, dia dinaikkan pangkat menjadi Pengurus Kanan Acara. Pada tahun 2015 dia menjadi Senior Manager Experiential Marketing, dan pada tahun 2018 dia juga menjadi Senior Manager untuk Esports . Pada tahun 2019, dia menjadi Pengarah Acara Global.

Rujukan [ ]

  1. Mark Rosewater (7 Ogos 2020). " Drive to Work # 763 - Witney Williams ". Blogatog . Tumblr.
  2. Profil Witney Williams . LinkedIn.