Bahasa Phyrexian

Phyrexian (bahasa)

Bahasa Phyrexian adalah bahasa tulisan dan lisan yang lengkap, dibina dan dikembangkan untuk blok Scars of Mirrodin. Ia menggunakan abjad baru, dengan kata kunci primer dilekatkan pada garis tengah yang terus berjalan hingga akhir ayat, kecuali untuk pemecahan baris. Kedua-dua permulaan dan akhir ayat ditandai dengan jelas. Ia ditulis secara menegak, dan dibaca dari atas ke bawah.4 Ciri-ciri ini memberikan penampilan yang serupa dengan skrip dunia nyata seperti bahasa Mongolia tradisional yang ditulis verti