Bangsawan

mulia

mulia

Noble adalah kelas makhluk yang mewakili makhluk yang tergolong dalam golongan bangsawan bangsa mereka, sama ada mengikut pangkat, gelaran, atau kelahiran. Dalam hal ini, ia serupa dengan jenis Lord yang sudah usang. Subtipe Noble pertama kali dipaparkan pada kad Faerie Noble dari Homelands. Dalam Pembaruan Jenis Makhluk Besar, subjenis dimasukkan ke dalam jenis Faerie. Walau bagaimanapun, jenis ini diperkenalkan semula di Throne of Eldraine. Banyak kad yang menggambarkan raja, ratu atau bangsawan lain memperoleh jenis itu secara retroaktif.12 Sebilangannya menambah