Kerangka

Kerangka

Skeleton terdiri daripada tulang makhluk. Dalam Magic, jenis makhluk digunakan untuk kad yang menggambarkan tulang animasi ajaib makhluk mati. Skeleton adalah, dengan dua pengecualian dalam Viashino Skeleton dan Golgari Grave-Troll, "perlumbaan" mono-Black. Semua Skeleton pelbagai warna juga sebahagiannya hitam, walaupun Deathless Knight boleh dilemparkan untuk semua-hijau. Kerangka saling terkait dengan kemampuan mekanik untuk terus kembali, awalnya berkait rapat dengan abili