Mekanik

Mekanik

Mekanik

Mekanik adalah kemampuan kad yang boleh digunakan pada kad berganda. Kata mekanik tidak mempunyai arti dalam Peraturan Komprehensif, itu hanya konsep reka bentuk.1 Mekanik biasanya dikategorikan seperti berikut: Kebolehan kata kunci atau sering disingkat menjadi "kata kunci": kata-kata yang dilampirkan pada teks peraturan, yang mewakili kemampuan yang tetap. Mereka hadir dengan teks peringatan, kecuali jika itu berwarna hijau malar. Tindakan kata kunci: kata kerja yang mempunyai makna peraturan khas. Kadang-kadang teks peringatan merangkum maksudnya.