Penatua

Penatua

Penatua adalah jenis makhluk, pertama kali digunakan untuk Naga Penatua dan kemudian digunakan pada entiti purba besar1 dan makhluk terhormat untuk menunjukkan kepentingannya. Oleh kerana ia tidak pernah berdiri tanpa perlumbaan, ia adalah kelas makhluk yang berkesan. Pada asalnya, jenis makhluk hanya digunakan pada Elder Dragons of Legends, dan seperti kebanyakan jenis makhluk lama, ia dimaksudkan untuk dibaca sebagai jenis makhluk bersatu (seperti Ali-dari-Kaherah atau Lord of Atlantis) dan dijelaskan spesifik bangsa: mereka bukan "Penatua" dan "Drago