Pengembangan dan set sihir

Edisi pertama

Edisi pertama

Edisi Pertama adalah istilah usang yang merujuk kepada Alpha, Beta dan Unlimited berbanding Edisi Revisi.1 Ia kemudian menjadi sinonim dengan Edisi Terhad. Dek permulaan Edisi Pertama mengandungi Buku Peraturan Sihir yang asli.2