Perbandingan kad

Set Teras 2019 / Perbandingan kad

Set Teras 2019 / Perbandingan kad

Kad dari Set Teras 2019 berbanding kad dari set sebelumnya. 1 Jauh lebih baik 2 Lebih teruk lagi 3 Cetakan semula berfungsi 4 Terowong Aether yang Berwarna-warni jauh lebih baik daripada Jubah Kabus. Ensiklopedia Arcane jauh lebih baik daripada Jayemdae Tome. Bristling Boar jauh lebih baik daripada Nettle Swine dan Broodhunter Wurm. Membersihkan Nova jauh lebih baik daripada Bersuci. Greenwood Sentinel jauh lebih baik daripada Cylian Elf, Grizzly Bears, dan Runeclaw Bear. Hired Blade jauh lebih baik daripada Warpath