Perubahan set teras

Set Teras 2019 / Perubahan

Set Teras 2019 / Perubahan

1 Perbandingan dengan Magic Origins 2 Cetakan semula lain 3 Peralihan jarang 3.1 Down 3.2 Up Core Set 2019 mengandungi 282 kad yang tidak dicetak dalam Magic Origins, termasuk 181 kad yang belum pernah dicetak sebelumnya. Satu-satunya kad pengembalian selain tanah asas adalah: Ini adalah cetakan semula yang lain. A + selepas nama kad menunjukkan kad yang belum pernah ada dalam set inti sebelumnya. A! selepas nama kad menunjukkan kad yang tidak sah secara moden. Tiada yang menampilkan karya seni baru. Windhread Sphinx