Pokok Pokok

Pokok Pokok

Treefolk adalah sejenis makhluk yang menggambarkan pokok hidup, dan penjaga hutan yang mereka tinggali. Terdapat banyak jenis pokok pohon yang mendiami pelbagai hutan. Makhluk pertama yang mempunyai jenis itu adalah Ironroot Treefolk di Alpha. Sejumlah besar pokok pohon mendiami wilayah Dominaria, walaupun sama ada mereka mempunyai sifat atau budaya penyatuan tidak diketahui. Pohon-pohon di hutan tua Argoth dianggap telah pupus ketika pertempuran terakhir Perang Saudara meletus