Retcon

Lagenda Jedit Ojanen

Artikel atau bahagian ini membincangkan unsur-unsur cerita yang tidak lagi bersifat kanonik. Subjek yang dibincangkan di sini telah diganti dalam penerbitan kemudian oleh Wizards of the Coast. Mereka tidak ada kaitan dengan kisah masa depan. The Legend of Jedit Ojanen adalah Magic: The Gathering komik yang dirilis dalam dua jilid, pada bulan Mac – April 1996, oleh ARMADA.12 Legend of Jedit Ojanen, berdasarkan kad Jedit Ojanen, bukan lagi kanon. Novel-novel kemudian dari Legends Cycle I memberikan kisah yang bertentangan mengenai t

Perang Antiquities

Artikel atau bahagian ini membincangkan unsur-unsur cerita yang tidak lagi bersifat kanonik. Subjek yang dibincangkan di sini telah diganti dalam penerbitan kemudian oleh Wizards of the Coast. Mereka tidak ada kaitan dengan kisah masa depan. Komik Antiquities War dirilis dalam empat jilid dari November, 1995 hingga Februari, 1996 oleh ARMADA, sebuah bahagian dari Acclaim Comics. Ditulis oleh Jerry Prosser, komik ini menceritakan kisah Brothers 'War.12 Ia dikemukakan sebagai penceritaan semula moden The Antiquities War, originall

Perang Urza – Mishra

Artikel atau bahagian ini membincangkan unsur-unsur cerita yang tidak lagi bersifat kanonik. Subjek yang dibincangkan di sini telah diganti dalam penerbitan kemudian oleh Wizards of the Coast. Mereka tidak ada kaitan dengan kisah masa depan. Komik Perang Urza – Mishra dirilis dalam dua jilid, pada bulan September – Oktober 1996, oleh ARMADA, sebuah bahagian dari Komik Pujian. Ditulis oleh Jerry Prosser, komik ini meneruskan kisah Brothers 'War yang pertama kali diliput dalam komik Perang Antiquities.12 Buku komik Urza – Mishra War adalah