Siklon

Cyclops

Seperti raksasa, siklop adalah makhluk bipedal yang sangat mirip dengan bentuk manusia. Yang membezakan siklop adalah mata tunggal besar di tengah dahi mereka. Mereka jumlahnya sedikit dan mempunyai ukuran dan kekuatan yang besar. Mereka adalah makhluk buas, bersendirian yang tinggal di pergunungan dan paya yang sepi. Oleh itu, Cyclopses berwarna merah, hitam dan hijau. Kad pertama yang mempunyai jenis makhluk adalah Ekundu Cyclops di Mirage. Subjenis Cyclops sudah usang dalam Edisi Keenam tetapi dikembalikan semula